Over ons

Wie zij zijn

Wij zijn de Katholieke School voor Praktijkonderwijs en werken intensief samen met de Openbare school voor Praktijkonderwijs. Wij zijn onderdeel van het Beroepscollege Parkstad Limburg (BCPL). Op onze twee scholen zitten ongeveer 500 leerlingen. Deze leerlingen komen uit heel Zuid-Limburg. Ook leerlingen van de Gastenhof uit Urmond, Landgraaf en Simpelveld zitten op onze school. De meeste leerlingen komen van het speciaal basisonderwijs, andere uit het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 

Wat we bieden

Wij bieden natuurlijk een breed scala aan praktijklessen, gecombineerd met AVO-vakken zoals Nederlands, rekenen, wereldoriëntatie, arbeidsoriëntatie en burgerschap. Op onze school leren leerlingen hun kansen te pakken. Ze werken samen, dragen geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. We geven hen zelfvertrouwen en sociale vaardigheden mee en daarnaast een reëel beeld van hun beperkingen, maar ook van hun mogelijkheden. Zo bereiden we hen voor op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap in de 21e eeuw.

Als het nodig is, kunnen we ook orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning en begeleiding aanbieden.

We bieden de leerlingen zoveel mogelijk maatwerk: elke leerling volgt de leerroute die voor hem/ haar passend is. Dat komt o.a. tot uiting in coaching- en maatwerkuren, het IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) en in de manier waarop lesstof wordt aangeboden.Wij leren onze leerlingen daardoor hoe ze hun eigen weg kunnen vinden na het verlaten van deze school. Bij ons ontdekken ze wat hun mogelijkheden zijn en hoe ze daar goed gebruik van kunnen maken. Want in een maatschappij die voortdurend verandert, is het belangrijk dat zij steeds weer een goede plek weten te vinden. Uiteindelijk helpen wij leerlingen bij de overgang naar een plaats op de arbeidsmarkt of naar het MBO-onderwijs.

Direct naar