Team

Het team bestaat uit onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel (onderwijsassistenten, administratief personeel, conciërges / facilitaire dienst, financieel personeel), een zorgteam en het managementteam.

Op www.bcpl.nl staan de namen en mailadressen van alle medewerkers.

De leerling en de coach

In het begin zijn onze leerlingen sterk afhankelijk van de coaches, de organisatie van het onderwijs en het lesprogramma. Maar naarmate ze langer op school zitten, worden ze zelfstandiger. Voor onze leerlingen is het belangrijk dat ze kunnen omgaan met anderen, voldoende zelfstandig worden, sociale en praktische vaardigheden beheersen en een goede arbeidshouding hebben. Dit houden de leerlingen bij in het individueel ontwikkelingsplan. De coach biedt hun hierbij de nodige ondersteuning.

De coach en de ouders / verzorgers

  • Ouders / verzorgers komen minimaal twee keer in het schooljaar op school voor een rapportgesprek. Daarbij presenteert de leerling zijn / haar portfolio en bespreekt de coach de vorderingen van de leerling. Het individueel ontwikkelingsplan wordt besproken en er worden nieuwe afspraken gemaakt.
  • Gedurende het schooljaar zijn er voorlichtingsavonden. De ouders / verzorgers ontvangen dan informatie over stage, sociale werkvoorziening, werkweken en het onderwijsprogramma.
  • Verder kunnen de ouders / verzorgers op elk gewenst moment een afspraak maken om de vorderingen van hun dochter / zoon te bespreken.
  • De coach legt jaarlijks een huisbezoek af.
Direct naar