Medezeggenschapsraad

Namens personeel

 • Mw. E. Kuipers
 • Mw. R. Hellings
 • Mw. S. Gussen
 • Mw. N. Leclaire

Namens ouders

 • Mw. Buitenkamp
 • Vacature
 • Vacature
 • Vacature

Vanuit de medezeggenschapsraad heeft een afvaardiging zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen van de SVO|PL.

Wilt u ook deelnemen? Neem dan contact op met
E. Kuipers
ermm.kuipers@bcpl.nl

Ouderraad

Namens personeel

 • Dhr. J.C.M. Mohnen

Namens ouders

 • Vacature
 • Vacature
 • Vacature

De ouderraad ondersteunt het team, zowel financieel als met hand- en spandiensten. De ouderraad beheert de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage in overleg met de administrateur.

Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met
Ella Kusters
managementondersteuning
045 – 561 55 56

Leerlingenadviesraad

We willen leerlingen betrekken bij het wel en wee van de school. Daarom bestaat er een leerlingenadviesraad. Daarnaast bespreken we in de groepen welke afspraken er zijn voor volwassenen en leerlingen. Iedere groep heeft ook nog eigen afspraken die groepscoaches en leerlingen samen opstellen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Inge Truijens, 045-561 53 10

Direct naar